Λογότυπο του Έργου

Υβριδικά επιστρώματα θερμικού ψεκασμού με αυτο-λιπαντικές ιδιότητες για προστασία από φθορά ελατηρίων εμβόλων Μηχανών Εσωτερικής Καύσης


Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λίγα λόγια για το Έργο

Το HYSELFDROPS εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Β΄ Κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το Έργο ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου 2020 και η προβλεπόμενη διάρκειά του είναι 30 μήνες.


1 / 3
μικροκάψουλες
Μικροκάψουλες
2 / 3
Τρόπος Λειτουργίας
Τρόπος Λειτουργίας
3 / 3
θερμικός ψεκασμός
Θερμικός ψεκασμός


Το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας για την εφαρμογή υβριδικών προστατευτικών επικαλύψεων αυτο-λίπανσης με τεχνικές θερμικού ψεκασμού. Η διττή τους λειτουργικότητα έγκειται στη συμβολή τους στη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων (αντιτριβικές) του εξαρτήματος ενώ ταυτόχρονα παρέχουν στο καταπονούμενο εξάρτημα υγρό ή/και στερεό λιπαντικό μέσο (αυτο-λίπανση) σε περιπτώσεις όπου λόγω έλλειψης επαρκούς λίπανσης παρατηρείται φθορά λόγω τριβής. Οι υβριδικές επικαλύψεις θα περιέχουν στερεά λιπαντικά (νανο-υλικά) ή/και υγρά λιπαντικά μέσα μικροεγκλεισμένα σε πολυμερικές κάψουλες.

Τελικό αποτέλεσμα θα είναι η μείωση των απωλειών ισχύος και η προστασία από φθορά των ελατηρίων εμβόλου για ναυπηγικές εφαρμογές. Η επιμήκυνση του χρόνου ζωής των εμβόλων μέσω τις μείωσης απωλειών ενέργειας από τριβή κατά 5-10% μπορεί να συμβάλλει σε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας του πλοίου.

Η κλιμάκωση μεγέθους υλικών τροφοδοσίας θερμικού ψεκασμού και η επιτυχής εφαρμογή θα γίνει σε πραγματικά ελατήρια εμβόλων τα οποία θα τοποθετηθούν σε λειτουργικό πετρελαιοκινητήρα, τριών κυλίνδρων σε σειρά με μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ 21.3 kW στις 3200 RPM προκειμένου να επιτευχθεί η μεταφορά της τεχνολογίας σε βιομηχανικό πρότυπο.

Ημερίδα Ενημέρωσης

Στο πλαίσιο του Έργου, έχει προγραμματιστεί Ημερίδα Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Έργου σε Ενδιαφερόμενους Φορείς. Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023, 10:00 - 14:00, στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων της Βιβλιοθήκης ΕΜΠ.

Μπορείτε να εγγραφείτε στην εκδήλωση, ακολουθώντας τον σύνδεσμο. Εναλλακτικά, σκανάρετε τον παρακάτω QR-code:

 

Φόρμα εγγραφής

 


Η αφίσα του έργου

Η αφίσα του έργου